Về chúng tôi

LKC Media được thành lập vào năm 2007 bởi các thành viên có kinh nghiệm trong lĩch vực truyền thông. Lĩnh vực hoạt động tập trung chủ yếu cung cấp cho khách hàng các kênh truyền thông tối ưu. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có những giải pháp tối ưu được thực hiện chuyên nghiệp trên tinh thần thấu hiểu những mong muốn của khách hàng mới tạo ta được giá trị cạnh tranh cho sản phẩm. Để quảng cáo thực sự là đầu tư tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Trên tinh thần đó chúng tôi đã từng bước hoàn thiện mình và có những thành công nhất định. Cho đến nay, LKC Media đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực đa dạng của truyền thông như: khai thác bản quyền phim truyền hình, quảng cáo truyền hình, lập kế hoạch truyền thông, lập kế hoạch marketing tổng thể, thực hiện thiết kế đồ họa, sản xuất TVC, đăng kí thời lượng phát sóng quảng cáo truyền thông và báo chí, tổ chức sự kiện và thực hiện tài trợ.